THÔNG BÁO ĐÓNG LỆ PHÍ ÔN &THI , THI LẠI TỐT NGHIỆP ĐỢT THI THÁNG 7-2016

Nội dung thông báo -> xem tại đây

Lưu ý: Thới gian nộp từ 20/6 -> 24/6 ( tại Phòng Tài chính - A007)

LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP ĐỢT THI THÁNG 07/2015 - CÁC HỆ

 

1/ Lịch ôn thi tốt nghiệp Hệ Chính quy ban ngày (ĐH, CĐ)- >Xem tại đây

2/ Lịch ôn thi tốt nghiệp Hệ Liên thông tại TP.HCM - > Xem tại đây

3/ Lịch ôn thi tốt nghiệp Hệ Liên thông tại các đơn vị liên kết -> Xem tại đây