Thông báo nhận bằng tốt nghiệp tháng 1/2017

Hiện tại đã có bằng tốt nghiệp đợt tháng 1 năm 2017, khoa thông báo đến sinh viên được biết và đến nhận bằng tại VP Khoa Kế toán - B007. Khi đến nhận bằng tốt nghiệp, sinh viên lưu ý một số nội dung sau:

1. Thời gian nhận: từ ngày 24/02/2017 - 20/03/2017 (Sáng: 7h30 - 11h30; Chiều: 13h - 17h; không phát bằng vào chiều ngày thứ 2 và chủ nhật).

2. Biên lai đóng lệ phí nhận bằng (sinh viên đóng tại Phòng Tài chính - A0007).

3. Mang theo CMND bản chính kèm 1 bản photo.

4. Sinh viên có thể nhờ người khác nhận bằng tốt nghiệp thay trong một số trường hợp đặc biệt, khi nhận bằng thay, yêu cầu phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của địa phương), CMND bản chính kèm bản photo của người đi nhận và người được nhận bằng tốt nghiệp, biên lai đóng lệ phí nhận bằng.

Mọi thắc mắc liên quan đến thủ tục nhận bằng, sinh viên vui lòng liên hệ khoa qua email khoaketoan@tdt.edu.vn hoặc SĐT: 08.37755034

Sinh viên có thể liên hệ khoa để nhận trước giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

THÔNG BÁO ĐÓNG LỆ PHÍ ÔN &THI , THI LẠI TỐT NGHIỆP ĐỢT THI THÁNG 7-2016

Nội dung thông báo -> xem tại đây

Lưu ý: Thới gian nộp từ 20/6 -> 24/6 ( tại Phòng Tài chính - A007)

LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP ĐỢT THI THÁNG 07/2015 - CÁC HỆ

 

1/ Lịch ôn thi tốt nghiệp Hệ Chính quy ban ngày (ĐH, CĐ)- >Xem tại đây

2/ Lịch ôn thi tốt nghiệp Hệ Liên thông tại TP.HCM - > Xem tại đây

3/ Lịch ôn thi tốt nghiệp Hệ Liên thông tại các đơn vị liên kết -> Xem tại đây