Thông báo v/v đăng ký dự lễ tốt nghiệp tháng 04/2017 Hệ CQ, LT, VHVL

Căn cứ vào Kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp tháng 04/2017

Khoa Kế toán thông báo đăng ký dự lễ tốt nghiệp tháng 04/2017 hệ CQ, LT, VHVL

Mọi thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây

SV vui lòng xem kỹ chi tiết thời gian trong thông báo, vì sự trang nghiêm của buổi lễ Khoa sẽ không giải quyết các trường hợp làm sai các quy định trong thông báo