THÔNG TIN VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY KHOA

 Danh sách Nhà khoa học, Chuyên gia, Giảng viên khoa Kế Toán:

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM

HỌC VỊ

CHỨC DANH

CHUYÊN MÔN

1

Lê Thị Mỹ Hạnh

  Tiến sỹ

Trưởng khoa

Trưởng bộ môn Kế toán 2

2

Tăng Trí Hùng

 

Tiến sỹ

Trưởng bộ môn Kiểm toán

3

Phan Hoài Vũ

 

Thạc sỹ

Trưởng bộ môn Kế toán 1

4

Trần Văn Hải

Giáo sư

Tiến sỹ

Giảng viên

5

Nguyễn Thị Quyên

 

Tiến sỹ

Giảng viên

6

Đồng Quang Chung

 

Thạc sỹ - NCS

Giảng viên

7

Tô Hồng Thiên

 

Thạc sỹ - NCS

Giảng viên

8

Võ Thị Thức

 

Thạc sỹ

Giảng viên

9

Trần Thị Kim Phượng

 

Thạc sỹ

Giảng viên

10

Trần Duy Thức

 

Thạc sỹ

Giảng viên

11

Nguyễn Thị Triều

 

Thạc sỹ

Giảng viên

12

Trần Đỗ Thùy Linh

 

Thạc sỹ

Tập sự

13

Nguyễn Thị Trúc Anh

 

Thạc sỹ

Giảng viên

14

Nguyễn Thị Kim Tuyến

 

Thạc sỹ

Giảng viên

15

Cao Thị Thanh Hiền

 

Thạc sỹ

Giảng viên

16

Phạm Văn Bé

 

Thạc sỹ

Giảng viên

17

Lê Thị Vui

 

Thạc sỹ

Giảng viên

18

Hà Thị Thủy

 

Thạc sỹ

Giảng viên

19

Vũ Hồng Ngọc

 

Thạc sỹ

Trợ giảng

20

Mai Huỳnh Phương Thảo

 

Thạc sỹ

Tập sự

21

Nguyễn Thị Phước Diễm

 

Thạc sỹ

Trợ giảng

22

Nguyễn Đức Phương Liên

 

Cử nhân

Dạy thực hành

23

Tăng Thị Mỹ Kiều

 

Cử nhân

Dạy thực hành

24

Nguyễn Thị Thanh Hương

 

Thạc sỹ

Giảng viên

25

Tạ Hồng Nhạ

 

Cử nhân

Dạy thực hành

26

Võ Thị Kim Thanh

 

Cử nhân

Dạy thực hành

27

Hoàng Thị Hồng Nhung

 

Cử nhân

Dạy thực hành

28

Trần Thanh Hải

 

Cử nhân

Dạy thực hành

29

Hoàng Thị Kim Oanh

 

Cử nhân

Dạy thực hành

30

Nguyễn Thị Mai Phương

 

Cử nhân

Dạy thực hành

31

Trương Thị Thanh Trang

 

Cử nhân

Dạy thực hành

32

Lý Thị Vân Hồng

 

Cử nhân

Dạy thực hành

33

Nguyễn Thị Hương

 

Cử nhân

Dạy thực hành

34

Nguyễn Tấn Lợi

 

Cử nhân

Dạy thực hành

35

Trần Thị Trâm Anh

 

Cử nhân

Dạy thực hành

36

Phạm Trần Khoa

 

Cử nhân

Dạy thực hành

37

Lâm Thị Hoàng Hoanh

 

Cử nhân

Dạy thực hành

38

Thân Thị Vĩnh Lợi

 

Cử nhân

Dạy thực hành

39

Nguyễn Thị Kim Loan

 

Thạc sỹ

Giảng viên